Blogserie – Integratie van ESG-doelen in HRIT-systemen: Een Strategische Benadering

Welkom terug bij onze blogserie over Environment, Social en Governance (hierna: ESG) en duurzaamheidsrapportage en de nieuwe regelgeving die hierop van invloed is. In onze voorgaande blogs hebben we de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) en het verband tussen ESG en de CSRD besproken. Daarnaast zijn we ook al dieper ingegaan op hoe de CSRD de HR-afdeling beïnvloedt. Door vorige blogs hebben wij ook al vast kunnen stellen dat de druk op organisaties aanzienlijk is toegenomen om hun ESG-data, en pogingen om deze te verbeteren, inzichtelijk te maken enorm is toegenomen door de CSRD. Een sleutelrol in dit proces wordt gespeeld door de HR-afdeling en HRIT. In deze blog zetten wij uiteen hoe u een brug kan slaan tussen duurzaamheidsrapportage en HRIT.

De Ontwikkeling van HRIT in het ESG-tijdperk

Traditioneel gezien, zijn HRIT-systemen ontworpen om personeelsbeheer te optimaliseren, van werving en selectie tot ziekteverzuim. Echter, in het licht van de groeiende nadruk op duurzaamheid, hebben deze systemen mogelijk een nieuwe rol toebedeeld gekregen. Met de huidige (en groeiende) vraag naar ESG-data en rapportage hierover, is het noodzakelijk om deze datapunten te integreren in uw HR-systemen. Dit proces biedt een kans om personeelsbeleid af te stemmen op duurzaamheidsrapportage en de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie.

Strategische Integratie van ESG-doelstellingen

De kern van het strategisch integreren van ESG in HRIT-systemen ligt in het identificeren van de raakvlakken tussen ESG-criteria en HR en de datapunten die reeds gemeten worden waarover gerapporteerd dient te worden. Bijvoorbeeld, het aspect ‘Social’ van ESG kan direct worden gekoppeld aan HR-begrippen zoals diversiteit en inclusie, werknemersverzuim en werknemersontwikkeling. Door te herkennen dat er over dit soort data gerapporteerd moet worden en vervolgens te erkennen dat er al een hoop van deze data zich bevindt in de HR-systemen, kunnen bedrijven niet alleen hun ESG-rapportage opstellen en verbeteren, maar ook hun personeel betrekken bij deze doelstellingen.

Uitdagingen en Kansen

De integratie van ESG-doelstellingen in HRIT stelt bedrijven ook voor uitdagingen. Het vereist een heroverweging van reeds bestaande processen en mogelijk een investering in nieuwe technologieën. Echter, de voordelen zijn groot. Een goed werkend HR-systeem dat ESG-doelstellingen en data omvat, kan leiden tot een betere merkidentiteit, en een betere naleving van duurzaamheidsregelgeving. Bovendien, kunt u door werknemers te betrekken bij de ESG-doelstellingen van uw bedrijf een cultuur van verantwoordelijkheid creëren.

Conclusie

De integratie van ESG-doelstellingen in HRIT is een lastig maar lucratief proces. Het stelt uw bedrijf in staat om niet alleen te voldoen aan regelgeving, maar ook om een pioniersrol te spelen in duurzame bedrijfsvoering.

In de komende blogs gaan wij dieper in op specifieke strategieën en casestudies, en onderzoeken wij hoe bedrijven deze integratie in de praktijk kunnen brengen.

MORE BLOGPOSTS

Het belang van guiding en design principes bij de implementatie van een HRIS

De implementatie van een Human Resources Information System (HRIS) is essentieel geworden voor organisaties die streven naar efficiëntie en effectiviteit in hun personeelsbeheer. Echter, het succes van een HRIS-implementatie rust niet alleen op de technologische aspecten, maar juist op de gehele HR transformatie. Deze transformatie begint met de juiste guiding en design principes.

Read more »
en_GBEnglish