Blogserie – De impact van de CSRD op organisaties

Wist u dat vanaf 1 januari 2024 er nieuwe wet- en regelgeving geldt omtrent duurzaamheidsrapportage? En bent u ook op de hoogte dat dit tot vervelende gevolgen kan leiden zoals het intrekken van financieringen en punitieve sancties zoals boetes?

In deze blogserie verkennen wij het Environment, Social en Governance (hierna: ESG)- landschap en gaan wij nader in op de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD). Het doel is om u inzicht te geven in hoe deze begrippen elkaar beïnvloeden en hun plaats vinden in de bedrijfsvorming van de huidige tijd.

Iedere blog in deze serie zal een ander facet van ESG en CSRD onder de loep nemen, waarbij wij beginnen met de basisprincipes en geleidelijk overgaan naar complexere thema’s. We zullen onderzoeken hoe deze richtlijnen en concepten niet alleen de bedrijfswereld, maar ook de maatschappij beïnvloeden.

In latere posts zullen wij een brug slaan tussen ESG/CSRD en HR en belichten hoe HR een cruciale rol speelt op het gebied van ESG/CSRD. We zullen bespreken hoe HR-strategieën kunnen worden afgestemd op ESG en hoe de CSRD nieuwe uitdagingen en kansen biedt voor de HR-afdeling.

Of u nu nieuw bent in het onderwerp of al op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen, deze blogserie biedt waardevolle inzichten en praktische tips. Blijf ons volgen terwijl we samen deze belangrijke ontwikkeling rond duurzaamheid en duurzaamheidsrapportage verkennen.

Wat moet u weten?

Welkom bij onze blogserie over ESG, duurzaamheidsrapportage en de nieuwe regelgeving die hierop van invloed is. Vandaag richten we ons op een belangrijk en actueel onderwerp dat alle bedrijven in de Europese Unie raakt: de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD). Deze richtlijn markeert een significante verandering in hoe bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen rapporteren en beïnvloedt de manier waarop ze functioneren. In deze blog verkennen we wat de CSRD inhoudt en bespreken we de impact ervan op organisaties. We nemen u mee door de basisprincipes van de CSRD en leggen uit wat u als bedrijf moet weten om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

De basisprincipes van de CSRD

De CSRD is een EU-richtlijn die tot doel heeft om transparantie van duurzaamheidsinformatie van organisaties te vergroten. De CSRD zal van toepassing zijn op grote beursgenoteerde en andere organisaties in de EU en vereist dat zij uitgebreide duurzaamheidsverslaggeving gaan doen.

Deze duurzaamheidsverslaggeving moet gedaan worden over zogenaamde ESG-factoren. ESG staat voor Environment, Social en Governance. ESG-factoren omvatten een breed spectrum aan onderwerpen, van energieverbruik en beschikbaarheid van grondstoffen tot diversiteit en inclusie in uw bedrijf. De CSRD verplicht de rapportage omtrent deze factoren en vereist dat bedrijven zeer gedetailleerde informatie verstrekken over hun beleid inzake ESG-gerelateerde uitdagingen en eventuele kansen. Dit creëert een verwevenheid tussen ESG en de CSRD, waarbij de verzameling en rapportage van ESG-data essentieel is voor naleving en transparantie. Dit betekent dus dat bedrijven niet alleen financiële gegevens moeten rapporteren, maar nu dus ook over milieuprestaties, sociale impact en governance.

De impact op bedrijven

De CSRD zal een grote impact hebben op bedrijven in de EU en de manier waarop zij met gegevens omgaan en hierover rapporteren. Het zal hen dwingen transparanter te zijn over hun duurzaamheidsinspanningen en -prestaties. Deze verhoogde transparantie sluit aan bij de groeiende verwachtingen van consumenten en andere stakeholders. Het gevolg hiervan is dus dat alle afdelingen waar gegevens verzameld worden, zoals de HR-afdeling, of afdelingen die mogelijk gegevens aan kunnen leveren, moeten nadenken over wat voor gegevens zij kunnen aanleveren en hoe zij dit willen gaan bolwerken.

Wat bedrijven moeten weten

Om te voldoen aan de CSRD, moeten bedrijven beginnen met het begrijpen van de specifieke rapportagevereisten en bijbehorende KPI’s. Vervolgens moeten de gegevens omtrent deze KPI’s verzameld worden en moeten deze worden vastgelegd. Bovendien moeten organisaties anticiperen op de mogelijke veranderingen in de regelgeving en zich voorbereiden op eventuele aanpassingen in hun duurzaamheidsstrategieën.

Bedrijven moeten begrijpen dat het rapporteren van ESG-gegevens niet enkel een kwestie van naleving is, maar een kans vormt om hun bedrijfsstrategie te versterken. Impactvolle duurzaamheidsrapportage gaat veel verder dan het ‘enkel’ voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo draagt het bij aan het vormgeven van de merkidentiteit, helpt het bij het aantrekken van nieuw talent en het opbouwen van relaties met stakeholders.

Employer Branding

Door transparante informatie over het ‘Social’-aspect in ESG te verschaffen, kunt u naast voldoen aan de rapportageverplichting, uzelf als werkgever op de kaart zetten. Een positief beeld in een rapport, draagt bij aan het versterken van employer branding en daarmee uw reputatie als werkgever. Dit draagt op haar beurt weer bij aan het aantrekken en behouden van talent binnen uw organisatie. In een volgende blog zetten wij uiteen hoe de HR-afdeling een rol speelt op het gebied van de CSRD, maar hieronder vindt u alvast een aantal voorbeelden van hoe duurzaamheidsrapporten uw reputatie als werkgever kan verbeteren:

Risico’s vroegtijdig identificeren: Door ESG-risico’s vroegtijdig te identificeren en hierover te rapporteren, is uw bedrijf beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en kan hierop geanticipeerd worden.

Waardecreatie: Steeds meer stakeholders vinden duurzaamheid van groot belang en betrekken deze factor bij hun besluitvormingsproces. CSRD-rapportage kan waarde creëren door het aantrekken van investeerders, klanten of werknemers die hier waarde aan hechten.

Stakeholderrelaties verbeteren: Transparantie d.m.v. rapportage verbetert de relaties met belanghebbenden, waaronder toezichthouders.

Conclusie

De CSRD zal een paradigmashift teweegbrengen in duurzaamheidsrapportage voor organisaties binnen de EU. Het is van groot belang dat bedrijven op de hoogte blijven en anticiperen op de concretisering van de CSRD om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en duurzaamheidsrapportage omarmen, zullen niet enkel voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, maar ook een sterke basis leggen voor een sterke bedrijfsstrategie en actief de relatie met stakeholders verbeteren.

In toekomstige blogs gaan wij dieper in op specifieke aspecten van de CSRD en hoe u als organisaties zich hieraan aan kan passen.

Meer blogs

Het belang van guiding en design principes bij de implementatie van een HRIS

De implementatie van een Human Resources Information System (HRIS) is essentieel geworden voor organisaties die streven naar efficiëntie en effectiviteit in hun personeelsbeheer. Echter, het succes van een HRIS-implementatie rust niet alleen op de technologische aspecten, maar juist op de gehele HR transformatie. Deze transformatie begint met de juiste guiding en design principes.

Lees verder »
nl_NLDutch